Bamble frikirke > Artikler > Nyheter
Høytlesning fra Bibelen (noe nytt?)
Høytlesning fra Bibelen (noe nytt?)

- I evighet, Herre, varer ditt ord, det står fast i himmelen, Sal 119, 89

Annenhver tirsdag fra 4. september og deretter i partallsuker, blir det høytlesning fra Bibelen i Bamble frikirke. Dette er jo ikke akkurat grensesprengende nytt forhåpentligvis, men noe er allikevel litt annerledes. Vanligvis når det leses fra Guds ord så leses det gjerne et kortere tekstutdrag, for deretter å samtale, tolke, eksegere og utdype teksten videre. Det er vel og bra, men tenk om vi noen ganger tok oss tok oss tid til å lese litt lenger. Bibellesning er ofte forbundet med dårlig samvittighet hos mange, "jeg leser for lite". Dette vil vi gjøre noe med.

Tirsdagene vil hovedfokuset være "Skriften alene", som Luther ville sagt det. Bibelen er mer enn en samling velformulerte ord, og vi ønsker dermed å la den snakke for seg selv denne stunden vi er samlet. Vi leser og lytter. Da vil vi også få en større forståelse av den sammenhengen det vi leser står i som en del av de 66 bøkenes røde tråd. 

Ønsker du å være med som høytleser, ta kontakt med Kristian Garstad.