Bamble frikirke > Artikler > Nyheter
Ønsker du å støtte Bamble frikirke?
Ønsker du å støtte Bamble frikirke?

Spleiselag

"Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der er hans" (Salme 24.1). Vi er kalt til å være gode forvaltere av alt det Gud har gitt oss, og dette skal vi bruke til Guds ære og til beste for våre medmennesker.

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Og selv om man kan være med uten å bidra med en eneste krone, er det hva medlemmene gir som avgjør hvor stor virksomheten kan være. For det å være menighet koster faktisk penger.

For hvert medlem betaler vi inn 2528 kr pr medlem til Frikirken sentralt og får 1093kr tilbake i offentlig tilskudd.

Vi vil derfor oppfordre og hjelpe deg til en god og regelmessig givertjeneste, der du med dine midler kan være med å støtte menighetens arbeid både lokalt og internasjonalt gjennom våre misjonsprosjekter.

"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver" (2. Kor.9.7). I det samme bibelavsnittet oppfordres vi til å gi - ikke sparsomt, men med raushet - fordi  "den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse" (2. Kor.9.6).

Hvordan kan jeg gi?

Det finnes flere måter som du kan gi på til Bamble Frikirke

1. Kollekt

Hver søndag i gudstjenesten blir det samlet inn kollekt. Du kan selvfølgelig legge penger rett i kollektkurven.

I kirken har vi kortterminal. Har du ikke med deg kontanter, kan du bruke denne når du vil gi kollekt.

Du kan også benytte deg av VIPPS. Søk etter Bamble Frikirke i feltet der det står Betal.

 

2. Gaver med skattefradrag

Vet du at gaver til menigheten kan redusere skatten din? For 2019 er beløpet inntil 50 000 kr i fradrag i skattegrunnlaget. Ved å inngå en avtale om fast overføring av beløp til menigheten, kan du komme inn under denne ordningen. Gaver til menigheten overføres direkte til vår bankkonto 26012818857. Kasserer Tove Ryd må ha ditt fødsels- og personnummer.

Takk for din støtte til menighetens virksomhet!