Det gikk ut befaling...
Det gikk ut befaling...

Det gikk ut befaling fra Utdanningsdirektoratet...

I denne siste utgaven før jul skulle jeg skrive noen ord om advent og om viktigheten av å senke tempo og pulsen. Ikke løpe fortere enn at skytsengelen klarer å holde følge. Litt feelgood.

Det gikk ut befaling fra Utdanningsdirektoratet

I denne siste utgaven før jul skulle jeg skrive noen ord om advent og om viktigheten av å senke tempo og pulsen. Ikke løpe fortere enn at skytsengelen klarer å holde følge. Litt feelgood.

Eller si noe om Jesus og foreldrene hans som slet med å finne husrom, tvunget til å leve som flyktninger og deretter dra en parallell til dagens flyktningsituasjon.

Det er bare så vanskelig når det jeg har lyst til å si er: hva vil et trosnøytralt samfunn bety?

Det skjedde akkurat i disse dager, at det gikk ut befaling fra Utdanningsdirektoratet, at alle elever som ønsker å gå i kirken som en del av avslutningen på skolehalvåret, må skrive seg inn i manntall.

Jeg blir matt når jeg hører alt snakket om et åpent og inkluderende samfunn, når man ikke engang kan la skoleelevene kunne feire en julegudstjeneste, slik man har gjort i generasjoner. Tenne noen lys for de som lider i verden, høre noen julesanger og juleevangeliet. Trosnøytralt er ensbetydende med uten gud. For en som tror vil dette aldri være nøytralt. Og jeg tror at det er veldig mange mennesker som har en tro selv om de ikke sliter ut benkene i kirken. Spørreundersøkelser viser at befolkningen generelt er positive til det så lenge det finnes ett godt alternativ, dette finnes allerede og har vært benyttet lenge. Eller når kristne leirsteder nå må fjerne alle religiøse symboler før de kan huse flyktninger. For å sitere Ole Paus: «Underlig at man skal vise barmhjertighet i praksis, samtidig som man fjerner det kristne symbolet som er bakgrunnen for det.»

Hvem er det som hele tiden snakker på vegne av folket? Det hadde vært fint om folkets mening ble tatt hensyn til en gang i ny og ne, og ikke bare de som roper høyest. Vi er så redde for å ikke støte noen at vi vasker ut våre tradisjoner og verdier og står igjen med Black Friday, glorete neonlys og julekalendere på NRK som kan ha med alt bortsett fra det julen handler om. Alt dette på et tidspunkt da vi som nasjon burde være tydelig på hva som har gjort oss til dem vi er.

Min yndlings julesalme er Mitt hjerte alltid vanker. Den har et vers som lyder: At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, skal så foraktet være på denne arme jord.

Vel, disse linjene er visst like sanne i verden i dag , trehundre år etter at de ble skrevet.

Håper ikke jeg har støtt noen med dette, jeg er dessverre håpløst dårlig til å være nøytral.

Med ønske om en velsignet julehøytid!