Informasjon om givertjeneste til Bamble Frikirke

Vipps: 11613 Gavekonto: 2601 28 18857

Vi trenger flere givere, vil du være med?

Bamble frikirkes arbeid er helt avhengig av gaver/givertjeneste fra enkeltpersoner. Pengene går til drift av kirkebygg, lønn til ansatte, samt misjonsarbeidet som Frikirken driver. Les mer på Frikirken.no. Gjennom året støtter vi også andre organisasjoner som Kirkens SOS, Kirkens nødhjelp, Stefanus alliansen/Åpne dører, Evangeliesenteret samt fler. 

Hvordan kan jeg gi?

Det finnes flere måter som du kan gi på til Bamble Frikirke

1. Kollekt

Hver søndag i gudstjenesten blir det samlet inn kollekt. Du kan selvfølgelig legge penger rett i kollektkurven.

I kirken har vi kortterminal. Har du ikke med deg kontanter, kan du bruke denne når du vil gi kollekt.

Du kan også benytte deg av VIPPS 11613. Søk etter Bamble Frikirke i feltet der det står Betal.

 

2. Gaver med skattefradrag

Vet du at gaver til menigheten kan redusere skatten din med inntil kr.9.600 hver år pr. person? Ved å inngå en avtale om fast overføring av beløp til menigheten, kan du komme inn under denne ordningen. Gaver til menigheten overføres direkte til vår bankkonto:

 26012818857.

Kasserer Tove Tangvald Ryd må ha ditt fødsels- og personnummer. Send en mail på kasserer.bamblefrikirke@gmail.com

Takk for din støtte til menighetens virksomhet!

 

Med ønske om Herrens velsignelse for deg og dine.

«Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.» Rom 15,13

 

Powered by Cornerstone