Love all – Serve all

Love all – Serve all

Vi er jo mennesker, og vi ser, vurderer, gransker og leser andre rundt oss. Ut fra inntrykket vi gjør oss, er det så lett å sette andre i «bås». Passer de innenfor min væremåte, hvordan jeg kommuniserer, er de lette å snakke med? Har de samme meninger som meg, samme interesser, verdier etc. Vil jeg ta meg det «bryet» å bli kjent med vedkommende? Skal jeg ta meg tid til å hjelpe? Det kan jo bli mye..

Om vi ikke får til å elske og hjelpe alle, får vi til å elske og hjelpe noen!

Og om slagordet «Elsk alle. Tjen alle» kan kjennes uoppnåelig for oss, er det nettopp det Jesus gjorde for oss! Hele Guds vesen er å gi. Han gir nåde, fred, tilgivelse, håp, glede og kjærlighet.

1.Joh.4,7

«For Gud er kjærlighet»

og Joh.3,16:

«For så høyt har Gud elsket verden.»

Gud elsker alle. Naboen din, vennene dine, kollegaene dine, familien din og ja - deg inkludert. Jesus viser deg hva virkelig kjærlighet er. Jesus sier: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.» Ikke bare døde han for deg og meg, men han tok din og min synd, skam og straff på seg. Det er kjærlighet!

I 1.Joh.3,16. leser vi:

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.»

Jesus sa:

«For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»
Mark.10,45.

La oss ta imot Jesu kjærlighet, leve både i den og leve ut den!

Jesus sa:

«De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.»
Joh.6,63.

Herren velsigne deg.

Pastor Ketil Willard

 

Velkommen til kirken vår

Et åpent fellesskap som ønsker å gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt  

 

    Invitere - inkludere - inspirere

Bamble frikirke er en generasjonsmenighet bestående av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi ønsker å bygge et varmt, sant og levende fellesskap, jordnært og Gudsnært på samme tid. Hver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg. Det er alltid plass til flere. Virker dette interessant så kom på besøk på Rugtvedt eller stikk innom vår facebookgruppe for oppdaterte hendelser. Velkommen innom!

FaceBook

YouTube

Hva skjer i Bamble?

Det er lite som gleder oss så mye
som å komme i kontakt med nye mennesker! 

Her kan du lese mer om hvem vi er,
og finne ut hvilke møtepunkter vi har gjennom uken.

Kom gjerne innom, eller send oss
en melding på mail eller Facebook.

Bamblefrikirke@gmail.com

Facebook

Yotubekanalen vår

"Følg meg!"

Jesus har alltid utfordret vanlige mennesker til å følge han. Disippelgruppen var vanlige mennesker som ble utfordret til å leve livet sammen med Jesus.

Vi som er med i Bamble frikirke er også vanlige mennesker. Vi har sagt ja til å leve livene våre sammen med Jesus. Et liv som inspirerer oss til elske Gud og elske mennesker. Ett steg av gangen. 

"Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." 1. Kor 1,9

Hilsen oss i menighetsrådet

Powered by Cornerstone