Sommerhilsen fra pastoren

Sommerhilsen fra pastoren

Det har vært en spennende og fin oppstart, og truffet mange av menighetens folk. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Så er sommeren her, og for mange ferietid. Ferie og hvile gjør oss godt! Vi kan lese flere ganger at Jesus også gikk for å hvile og være alene. Men da også for å be og være sammen med Far.

Vi trenger hvile! Jesus er tydelig på det, når disiplene hadde vært ute og fortalt om Guds rike, og møtt mange mennesker. Når de kom tilbake til Jesus, sier Han til dem; «Kom med meg, til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» for det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Mark.6,30-31.

Mange er travle i liv og i arbeid. Det er så mange ting som bare opptar oss, så noen glemmer jo å spise.. og det er nok ofte med oss at vi glemmer å spise av Guds ord også, og være alene med han, fordi det er så travelt. Det finnes mange slags tidstyver..

Men husk for sommerdagene med sol og fri; Jesus inviterer deg å komme til et ensomt sted, hvor du kan få hvile hos ham.

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. (Matt.11,28)

Jeg ønsker dere alle en velsignet god sommer.

Hilsen pastor Ketil

Velkommen til kirken vår

Et åpent fellesskap som ønsker å gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt  

 

    Invitere - inkludere - inspirere

Bamble frikirke er en generasjonsmenighet bestående av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi ønsker å bygge et varmt, sant og levende fellesskap, jordnært og Gudsnært på samme tid. Hver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg. Det er alltid plass til flere. Virker dette interessant så kom på besøk på Rugtvedt eller stikk innom vår facebookgruppe for oppdaterte hendelser. Velkommen innom!

FaceBook

YouTube

Hva skjer i Bamble?

Det er lite som gleder oss så mye
som å komme i kontakt med nye mennesker! 

Her kan du lese mer om hvem vi er,
og finne ut hvilke møtepunkter vi har gjennom uken.

Kom gjerne innom, eller send oss
en melding på mail eller Facebook.

Bamblefrikirke@gmail.com

Facebook

Yotubekanalen vår

"Følg meg!"

Jesus har alltid utfordret vanlige mennesker til å følge han. Disippelgruppen var vanlige mennesker som ble utfordret til å leve livet sammen med Jesus.

Vi som er med i Bamble frikirke er også vanlige mennesker. Vi har sagt ja til å leve livene våre sammen med Jesus. Et liv som inspirerer oss til elske Gud og elske mennesker. Ett steg av gangen. 

"Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." 1. Kor 1,9

Hilsen oss i menighetsrådet

Powered by Cornerstone