Velkommen til kirken vår

Et åpent fellesskap som ønsker å gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt  

 

    Invitere - inkludere - inspirere

Bamble frikirke er en generasjonsmenighet bestående av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi ønsker å bygge et varmt, sant og levende fellesskap, jordnært og Gudsnært på samme tid. Hver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg. Det er alltid plass til flere. Virker dette interessant så kom på besøk på Rugtvedt eller stikk innom vår facebookgruppe for oppdaterte hendelser. Velkommen innom!

FaceBook

YouTube

Ensomhetens århundre

Nå fikk jeg endelig høre det av en ekte professor(Noreena Hertz), det vi har visst lenge. I hennes bok "Ensomhetens århundre", beskrives sosiale medier som vårt århundres tobakksindustri. De passifiserer, skiller, stenger ute, skaper avhengighet, sprer gift, de hindrer naturlig menneskelig kontakt og er i praksis alt annet enn sosiale. 400 venner på snapchat, men ingen som savner meg. 300 likes, men ingen som spør om jeg vil finne på noe.

Ensomhet er like skadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen. Vi er sosiale av natur, vi trenger fysisk kontakt fra fødselen av. Selv 30 sekunders konversasjon på butikken har positiv effekt på vår følelse av tilknytning og vår helse. Allerede før Covid-19 var vi isolert fra hverandre, og det har ikke blitt bedre. I Japan har man sett et økende antall eldre mennesker som begår lovbrudd rett og slett for å komme seg ut av ensomheten og inn i et fellesskap..i fengselet. Heller fengsel enn ensomhet.

Det er krevende å drive menighet og kirke for tiden, men det er nødvendig. De fleste av oss har erfaring med ensomhet, for alle trenger vi et sted å bli sett, hørt og verdsatt. En av de eldre i menigheten sa oppgitt: jeg vil heller dø av Korona enn av ensomhet. La oss forsøke og unngå begge deler, tenker jeg. Til oss som tidvis kjemper med ensomhet, kanskje dette er anledningen Gud trenger for å nå inn til meg. Om du har forlatt ham, har han aldri forlatt deg.

- Pastor Lars Martin Lillevold -

Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,20

Hva skjer i Bamble?

Det er lite som gleder oss så mye
som å komme i kontakt med nye mennesker! 

Her kan du lese mer om hvem vi er,
og finne ut hvilke møtepunkter vi har gjennom uken.

Kom gjerne innom, eller send oss
en melding på mail eller Facebook.

Bamblefrikirke@gmail.com

Facebook

Yotubekanalen vår

"Følg meg!"

Jesus har alltid utfordret vanlige mennesker til å følge han. Disippelgruppen var vanlige mennesker som ble utfordret til å leve livet sammen med Jesus.

Vi som er med i Bamble frikirke er også vanlige mennesker. Vi har sagt ja til å leve livene våre sammen med Jesus. Et liv som inspirerer oss til elske Gud og elske mennesker. Ett steg av gangen. 

"Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." 1. Kor 1,9

Hilsen oss i menighetsrådet

Powered by Cornerstone